BRADS Type 'N'

KLINEC TYP ANK

  

TECHNICKÉ ÚDAJE

od 40 - 60 mm
Rozmer drôtu : 4,0 mm

Uhol: 25°

 

Tieto klince je možné použiť do pneumatického náradia:

ST2-ANK50 Pneumatické náradie pre kotviace klince