ROZDEĽOVAČ VZDUCHU

Z140.42B

Z140.44B 3   

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozdeľovač vzduchu s 2 rozbočkami