ROZDEĽOVAČ VZDUCHU

Z140.44B

Z140.44B 3   

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozdeľovač vzduchu s 3 rozbočkami